How to turn off "Find my iPhone" via iPhone

 1. Find the Settings icon on your Home screen and tap it.

 2. On the Settings page, usually your or the user's name will be at the top, tap it.

 3. On the user page, find iCloud in the menu and tap it.

 4. On the iCloud page, find Find My iPhone in the menu and tap it.

 5. Tap the green labelled switch on/off button.

 6. Enter your iCloud/Apple ID password and tap the Turn Off button. It's the same password you use when downloading apps from the App Store.

 7. Great! You have now turned off the "Find my iPhone".

Hur du stänger av ”Hitta min iPhone” på iPhone

 1. Leta upp Inställningar på din hemskärm och tryck på ikonen.

 2. Längst upp i Inställningar finns vanligtvis ditt, eller användarens namn, tryck på det.

 3. Leta upp iCloud i listan och tryck på raden.

 4. I iCloud-menyn, tryck på raden Hitta min iPhone.

 5. Tryck på den gröna på/av-knappen på raden där det står Hitta min iPhone.

 6. Ange ditt lösenord för ditt iCloud/Apple ID-konto, det är samma lösenord som när du laddar hem nya appar i App store, och klicka på knappen Stäng av.

 7. Härligt! Nu har du stängt av "Hitta min iPhone".

Hvordan skru av "Find my iPhone" på din iPhone

 1. Først finn Innstillinger ikonet på hjem skjermen og trykk på knappen.

 2. På Innstillinger-siden, så vil vanligvis ditt navn eller brukernavn stå. Trykk på det.

 3. Mens du er på brukersiden, finn iCloud i menyen og trykk på den.

 4. På iCloud siden, trykk på Finn iPhone.

 5. Trykk på den grønne knappen for å skru tjenesten av og på.

 6. Skriv inn ditt iCloud/Apple ID passord og trykk på skru av knappen.

 7. Flott! Du har nå skrudd av Finn iPhone på enheten din.

Wie man "Mein iPhone suchen" über das iPhone ausschalten kann.

 1. Wählen Sie das App-Icon Einstellungen aus.

 2. Oben auf der Einstellungsseite steht normalerweise ihr Name oder Benutzername. Klicken Sie darauf.

 3. Suchen Sie iCoud in der Liste und drücken Sie die Zeile.

 4. Wählen Sie "Mein iPhone finden" im iCloud-Menu

 5. Klicken Sie auf den grünen ein/aus Schalter

 6. Geben Sie Ihr iCloud/Apple ID Passwort ein bestätigen Sie das Deaktivieren

 7. "Mein iPhone suchen" ist nun ausgeschaltet

Hoe kan ik "Zoek mijn iPhone" uitschakelen met een Iphone?

 1. Selecteer het instellingen-pictogram

 2. Normaal gesproken ziet u uw naam of uw gebruikersnaam bovenaan in het instellingen-menu. Druk hierop

 3. Selecteer "iCloud" in het gebruikers-menu

 4. Selecteer "Zoek mijn iPhone" in het iCloud-menu

 5. Klik op de groene aan/uit-schakelaar

 6. Voer het Apple ID en wachtwoord in en bevestig de deactivatie

 7. "Zoek mijn iPhone" is nu uitgeschakeld